☀ รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ชั้นเตรียมปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6….

(more…)

☀ ห้ามจำหน่าย โฆษณาและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

ห้ามจำหน่าย โฆษณาและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

(more…)

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds