☀ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ม.6 ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
☎️ 053-282383 ต่อ 107 , 081-7463404
หรือ ID Line : admission.sch (หรือสแกน QR-Code เพิ่มเพื่อน)

เรื่องน่าสนใจคล้ายกัน
หลักสูตรสถานศึกษา


โครงสร้างเวลาเรียน ในระดับชั้นต่างๆ
ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย

☀ ประกาศ การใช้แผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติงานและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)