คนดีศรีล้านนา

เมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลปะ ป.1/3 ได้รับรางวัล “คนดีศรีล้านนา” สาขา รางวัลยุวชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

[FAG id=5322]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

เมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เด็กหญิงอภิชญา ศรีวงค์ ม.2/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนักเรียน ณ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง

[FAG id=5311]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล Maejo United Junior Cup 2017

เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล Maejo United Junior Cup 2017 ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[FAG id=5206]

การแข่งขันการลดใช้พลังงาน School Energy Challenge

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม โครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้รับรางวัลดังนี้

รายการที่ 1  การประกวดสื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน

  1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
  3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รายการที่ 2  การประกวดสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน

  1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
  2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

[FAG id=5115]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

เมื่อวันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2560 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนพระหฤทัยรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ชิงแชมป์ภาคเหนือ ( OBEC Sponsor Basketball Thailand Championship 2017 ) ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

[FAG id=5109]

ชนะเลิศการประกวด COLOR GUARD

เมื่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการแข่งขันโครงการประกวดคัลเล่อร์การ์ด (COLOR GUARD) ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทศ ณ โรบินสันแอร์พอร์ท พลาซ่า เชียงใหม่

 

[FAG id=4876]

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันว่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวงค์ ม.2/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ณ จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 3 เหรียญเงิน จากว่ายน้ำผลัดฟรีสไตส์ 4×100 เมตร 4×200 เมตร และว่ายน้ำผลัดผสม 4×100 เมตร

[FAG id=4674]

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Thailand Robo Fest 2017 ครั้งที่ 6

เมื่อ

วันที่  18 มิถุนายน 2560 เนื่องด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร่วมกับ สถาบันปัญญาภิวัฒน์,   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นๆ ได้จัด “การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย Thailand Robo Fest 2017 ครั้งที่ 6” ณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อชิงถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (มัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

 

รายการที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior มีทีมเข้าร่วม 50 ทีม ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับโล่จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์  (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่

                1.นางสาวชนกนันท์  กันธะวงศ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

                2.นางสาวสุพิชฌาย์  ไทยทองหลาง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 โดยทีมนี้ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Robo Fest ที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือน พฤศจิกายน 2560 

รายการที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo Auto Robo Fest รุ่น Senior  ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้รับโล่จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์  (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พร้อมเหรียญ รางวัล ได้แก่

                 1.นางสาวชนากานต์  ตุ่นมานะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

                 2.นางสาวกัญญาณัฐ  แจ่มใส     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ครูที่ปรึกษาทีม      1. มาสเตอร์ ณินท์  สุวรรณชัย       2. มาสเตอร์ สายันต์  อูปคำ

รายการที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robo Fest รุ่น Junior 2017 ประเภท Transporter Robo Fest จาก 16 ทีมได้รับ รางวัลเหรียญทอง ได้แก่

                1.เด็กหญิงปลายฟ้า  อูปขาว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

                2.เด็กหญิงธันยพร  นันทะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  

ครูที่ปรึกษาทีม  คุณครูนุชจรินทร์  ถาน้อย


[FAG id=4462]

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีมเยาวชนหญิง ในรายการ STREET BAS 3×3 @PROM ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 13 ปี , ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมโล่ , เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมโล่ , เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จาก นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์ทองนาค นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

[FAG id=4419]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากอล์ฟ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกอล์ฟเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ซิปูตร้า เวิลด์ จูเนียร์กอล์ฟ แชมเปียนชิป 2017” ที่สนามดาไมอินดาห์ พีไอเค คอร์ส กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 คลาสทั้งประเภทชายและหญิง ประกอบด้วย คลาส A อายุ 15-17 ปี, คลาส B อายุ 13-14 ปี, คลาส C อายุ 11-12 ปี และ คลาส D อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจากการคัดเลือกของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ปรากฏว่ามีเยาวชนจากเชียงใหม่ผ่านเข้าไปร่วมแข่งขันด้วย 1 คน คือ “น้องเต๊อ” เด็กหญิงธนานา คชสารมณี ในคลาส D หญิง

หลังจบการแข่งขัน ปรากฏว่า เด็กหญิงธนานา คชสารมณี สามารถทำคะแนนติดได้เป็นอันดับที่ 3 ในรุ่นคือ คลาส D หญิง โดย 3 วันทำคะแนน 248 (+32)  ในขณะที่เยาวชนไทยจากทั่วประเทศโชว์ความสามารถกวาดทั้งแชมป์และรองแชมป์มาได้เกินกว่าครึ่งของถ้วยรางวัลทั้งหมด คือมีทั้งแชมป์และรองแชมป์รวมกัน 17 คน จากถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 ถึง 3 มีจำนวน 30 ถ้วย

ในขณะที่ผู้ปกครองเด็กหญิงธนานากล่าวว่า สนามที่ทำการแข่งขันตั้งอยู่ติดกับทะเล ทำให้มีลมแรงพอสมควรและเปลี่ยนทิศตลอดเวลา ทั้งตามลม ทวนลม จากซ้ายไปขวา จากขวามาซ้าย ทำให้นักกีฬาจากภาคเหนือส่วนใหญ่เผื่อระยะยาก ไม่เหมือนนักกีฬาจากทางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครที่ได้เล่นสนามที่มีลมแปรปรวนบ่อยๆ ทำให้เกิดความเคยชิน นอกจากนั้น เยาวชนคลาส D หญิง ถูกกำหนดให้มาเล่นที่ระยะของ C หญิง ทำให้ระยะยาวขึ้นไปอีก ประกอบกับสนามนี้มีการบดกรีนแน่นมาก ลูกกอล์ฟตกแล้วหยุดยาก และกรีนเร็วพัตยากทำให้น้องออก 3 พัตหลายหลุม อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาถึงบ้านคงต้องเพิ่มการฝึกซ้อมให้หนักขึ้นโดยเฉพาะการเล่นเมื่อมีสภาพลมแรงซึ่งเยาวชนภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ซ้อมกันมากนัก


[FAG id=4380]