☀ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2
โดย ครูดวงใจ คำพิชัย

(ออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)## ใบงาน ##

ดาวน์โหลด เรื่อง นับภาพระบายสี

ดาวน์โหลด เรื่อง โยงเส้น

☀ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3
โดย ครูศิริยุพา บุ้นเชียง

(ออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)## ใบงาน ##

ดาวน์โหลด เติมคำในช่องว่าง  คลิ๊ก

ดาวน์โหลด หัดอ่าน คลิ๊ก