เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่ง นางสาวจุฬามาศ ดำรักษ์ และ นางสาวศรีกัลยา บุญยปรรณานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการประกวด PIM Young Real Estate Planner 2019 ภายใต้หัวข้อ “My Happy School” รอบชิงชนะเลิศ 18 ทีมสุดท้าย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แล้วเจอกันนะค่ะ….

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares