ข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดงาน The 14th SC Music in Dome “Mother’s Day Concert” จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง คณะครู และ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพระหฤทัย

 

0Shares