โรงเรียนพระหฤทัย จัดกิจกรรม SC Music in Dome ครั้งที่ 13 “Love Destiny the Musical”

ในวันพฤหัส​บดีที่ 13 กันยายน​ 2561 ทางโรงเรียนจะแจกบัตร SC Music ​in​ Dome​ ให้กับนักเรียน เพื่อ​ใช้เป็นบัตรเข้างาน..

0Shares