เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด “กิจกรรมแม่ลูกผูกพันในห้องเรียนของลูก เพื่อแม่ผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจของลูก”
โดย

  • อ.1/1 ทำดอกไม้สื่อรัก
  • อ.1/2 ทำการ์ดหัวใจเด้งดึง
  • อ.1/3 ทำการ์ดหัวใจเพื่อแม่ LOVE MOM
  • อ.2/1 ทำกรอบรูปรักแม่
  • อ.2/2 ทำกรอบรูปแม่ลูกผูกพัน
  • อ.3/1 ทำการ์ดหัวใจแม่ลูกสื่อรัก Big Love and Huge Hugs
  • อ.3/2 ทำการ์ดดอกไม้ทิวลิปสามมิติ
  • อ.3/3 ทำการ์ด I LOVE MY MOM

[awesome-gallery id=8843]

0Shares