เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดย คณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

[awesome-gallery id=8835]

0Shares