นาง สาวศศิกานต์ สุโข นักเรียนพระหฤทัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมการประกวดนางแบบ Model of Thailand ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพฯ ได้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย โดยได้รับรางวัล ป๊อปปูล่าโหวต ได้รับมงกุฏ ถ้วยรางวัล สายสะพาย และ เงินรางวัล 2,000 บาทครับ โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีด้วย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares