นาง สาวศศิกานต์ สุโข นักเรียนพระหฤทัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมการประกวดนางแบบ Model of Thailand ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพฯ ได้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย โดยได้รับรางวัล ป๊อปปูล่าโหวต ได้รับมงกุฏ ถ้วยรางวัล สายสะพาย และ เงินรางวัล 2,000 บาทครับ โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีด้วย