เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 เด็กหญิงรินรดา อินทร์สอน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าประกวด มิสเตอร์ แอนด์ มิสทีน ไทยแลนด์  ณ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล Miss Social รุ่น 3-5 ปี ฝ่ายหญิง

[awesome-gallery id=9367]

0Shares