เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561  เด็กหญิงจิรชยา รักมณี  ป.6/2 ได้เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์เชียงใหม่ 2561 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 และรางวัลหนูน้อยขวัญใจมหาชน และได้เข้าร่วมงานประกวดนางแบบและนายแบบ Max Modern Model ภาคเหนือ จัดโดย บ้านนาฏยคีตศิลปะ ณ ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล Best Makeup และรางวัลขวัญใจช่างภาพ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares