โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวทฤฒมน เวชอุบล (น้องโมกุล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตัวแทนจากภาคเหนือ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 Max Modern Model Thailand รุ่นอายุ 15-18 ปี และรางวัล Social Vote จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Max Modern Model Thailand SS2