เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงเขมินทรา พั้วช่วย ป.4/1 ได้เข้าร่วมงาน ประกวดนางแบบและนายแบบ Max Modern Model ภาคเหนือ จัดโดย บ้านนาฏยคีตศิลปะ ณ ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล POPULAR VOTE และเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares