💃เด็กหญิงจิรชยา รักมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Master…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020