SC SC Robot ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนพระหฤทัย กับการ Workshop ฝึกซ้อมเตรียมพร้อมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ  “Make X Thailand2019” เพื่อชิงสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ ประเทศจีน …

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ
อยากให้บุตรหลานได้เรียนรู้
ทักษะวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
ปีการศึกษา2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
—>> เปิดแผนการเรียน Smart robotics

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ