เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ป.5/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ “Maejo University Taekwondo Championship 2017” ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น H น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป [ Kyoaug Team Smart Taekwondo ]

0Shares