เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย วันรพี” ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียน นางสาวธัญชนก วงษ์ทอง ม.5/5 นางสาวปุณวิภาภัชร์ ทองมาก ม.6/1 และ นางสาวกุลจิรา อิ่นแก้ว ม.6/2 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และสามารถ เข้ารอบไปแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมี ครูอาทิตยา คำตั๋น เป็นที่ปรึกษา

[awesome-gallery id=8847]

0Shares