เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ในรายการ “ล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2017” (LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ POOMSE ยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี สายแดง แพทเทิน 7 แพทเทิน 8 Team King Phoenix Taekwondo

  [FGAL id=2683]

0Shares