เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมกันลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นพลเมืองที่ดี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares