รางวัล เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2563
โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

(more…)
Read More
อนุบาลของเราเริ่มปรับตัว

อนุบาลของเราเริ่มปรับตัว

(more…)
Read More
Back to school

Back to school

(more…)
Read More
ทดสอบระบบ ก่อนเปิดเทอม

ทดสอบระบบ ก่อนเปิดเทอม

วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนพระหฤทัยได้ทำการทดลองระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (more…)
Read More

วีดีโอแนะนำฝ่ายอนุบาล

previous arrow
next arrow
Slider