วันนี้มาชมบรรยากาศการเรียนออนไลน์ ของน้องระดับปฐมวัย ในการทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมเกมการศึกษาที่ช่วยพัฒนาความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
 

0Shares