โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรงเรียนพระหฤทัย โดยใช้เครื่องพ่นยา ณ บริเวณภายในและภายนอกห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการต่างๆ, ห้องน้ำ ตามอาคารต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo