วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo