เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563  เด็กชายอัฒฏ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ในรายการ “JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020” ประเภท ยุวชนชาย 6 รุ่น C น้ำหนักเกิน 20 – 23 กิโลกรัม ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน