เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด “INTHANON Taekwondo Championship 2019″ ผลปรากฏว่า

1. เด็กชาย สมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” ประเภทต่อสู้ ยุวชนชาย 11-12 ปี รุ่น L น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป และ ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง” (ผลคะแนนรอบชิง T.K.O.ยก2 สกอรล์21:7)
2. เด็กชาย ณภัทร เป็งเฟือย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 แข่งขันประเภท ยุวชนชาย 13-14 ปี รุ่น H น้ำหนักเกิน 54 กิโลกรัมขึ้นไปได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” และ ได้รับถ้วยรางวัล “นักกีฬายอดเยี่ยม”