เด็กชายอัฒฎ์คกรณ์ ศรีชวลิตรเดชา นักเรียนอนุบาลโรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด “INTHANON Taekwondo Championship 2019″ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares