ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน “International Art&Culter Festival” ภายในงานได้จัดการแข่งขัน Speech Contest สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ผลปรากฏว่า น.ส.เขมพร ศรีสวัสดิ์ ชั้น ม.4 โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจากภาควิชา น.ส.อัจจิมา สุริยันต์ ชั้น ม.6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตรจากภาควิชา ส่วนรางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ครูผู้ควบคุม มี 2 ท่าน คือ ครูสรวงสุดา ณ ผั้น และครูสุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล

  [FGAL id=2418]

0Shares