ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน In memoriam Rama 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์