ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน In memoriam Rama 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares