เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด “Gifted Camp”  ณ Botanic Garden Resort  เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และ คุณครูโรงเรียนพระหฤทัย 

0Shares