โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน  เป็นวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และในปีนี้ถือว่าเป็นวันดินโลกอีกด้วย ในวันงานได้รับเกียรติจากบาทหลวงประทีป กีรติพงศ์เป็นประธานในพิธี และผู้แทนพ่อเข้าร่วมงาน 225 ท่าน กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม สงบนิ่ง 89 วินาที ทุกคนร่วมร้องบทเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ชมการแสดงจินตลีลาเมดเลย์เพลงพระราชนิพนธ์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ผู้แทนพ่อกล่าวให้โอวาท ผู้แทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคุณพ่อ พิธีล้างเท้าพ่อและกตัญญุตาต่อพ่อที่มาร่วมงาน เมื่อเสร็จพิธีผู้ปกครองร่วมชม นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 เเขนง บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นของพ่อสู่ลูกและประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

[awesome-gallery id=9507]

0Shares