เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย​  ได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณ​พ่อขึ้น  เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสำนึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน​ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล​อดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร โดยมีซิสเตอร์​ ดร.กาญจนา​ สิงห์​สา ​เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนคุณ​พ่อ​ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตและนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนตลอดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ​ภาพวาดในหลวงรัชกาล ที่ 9 ของคณะครู ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท​ต่างๆ ได้รับ​ความร่วมมือ​จาก​ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

0Shares