• 26/10/2017
  • 08:21

โรงเรียนพระหฤทัย หยุดเรียน เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช