• 08/10/2017
  • 08:00

วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนให้จัดกิจกรรม “แนะแนวมุ่งสู่มหาวิทยาลัย” ของนักเรียนชั้น ม.5