• 28/10/2017
  • 00:00

วันที่ 28 ตุลาคม 2560

  • โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้มีการ แจกผลการเรียน และพบครูประจำชั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้นโดยตรง
  • งดการเรียนพิเศษ วันเสาร์