• 23/12/2017
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 23-31 ธันวาคม 2560

  • หยุดเรียน (ให้เวลาเรียน)

วันที่ 1-2 มกราคม 2561

  • หยุด วันขึ้นปีใหม่ และวันชดเชยวันสิ้นปี