• 16/01/2018
  • 00:00

วันที่ 16 มกราคม 2561

  • หยุดเรียน 1 วัน (ให้เวลาเรียน)
  • กิจกรรมวันครูโรงเรียนโปลิ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ )