• 07/12/2017
  • 00:00

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 หยุดอ่านหนังสือ
  • ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนตามปกติ