• 18/12/2017
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

  • สัปดาห์คริสต์มาส
  • ส่งคะแนน หัวหน้าสายชั้น

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

  • กิจกรรมอำนวยพรผู้บริหารและตำรวจจารจร
  • ส่งคะแนน วัดผลกลางภาค 2/2560 (ห้องวิชาการ)

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

  • กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส (ภาคเช้า)
  • ประชุมครู (ภาคบ่าย)
  • งานแฟร์ประจำปี (ภาคค่ำ)