• 20/10/2017
  • 00:00

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2560

โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายบุคลากร ได้จัดค่ายธรรมะนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6