• 10/02/2018
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

  • วันการศึกษาเอกชน