เด็กหญิงกัลยกร ปราโมช (เอมิ) ประถมศึกษาปีที่ 5/5 รับรางวัล

– เพรชเมืองเหนือ
– ทูตสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ENIRONMENTAL AMBASSADOR2021-2022
– หนูน้อยpantipmodel2022

ขอบพระคุณ

ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หม่อมราชวงศ์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์
หม่อมหลวง ปานวาด ศุขสวัสดิ์
ห้างพันทิพย์เชียงใหม่
ท่านนายกสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย
ประธานและคณะกรรมการสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม