ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ แผนกปฐมวัย ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้ว “ชมพู-ขาว” อีกครั้งหนึ่ง วันนี้แอดมินจะพามาดูบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกว่าจะคึกคักแค่ไหน… 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo