ขอ
แสดงความยินดีกับน้องพิตต้าหรือเด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนชั้น ป.6/4 แผนการเรียน IP โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
🥉🇺🇸 ร่วมแข่งขัน ร้องเพลง Broadway , Musical จากรายการแข่งร้องเพลงระดับนานาชาติ International Youth Music Competition Atlanta, USA 2022 🇺🇸 ได้รับรางวัล Third Prize ซึ่งมีการแข่งขันจากทั่วโลก…

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo