ขอฝากผลงาน ของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับ
On air ช่องอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
On air วันพุธที่ 26 พ.ค. 2564
เวลา 09.00 น.
💧 ตอน ต้นไม้ให้ชีวิต ฐานเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริการพัฒนาป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ