โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 18 ที่สอบติดสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561  โรงเรียน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน สมหวังในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ…….. โดยนักเรียนที่สอบติดแล้วมีรายชื่อดังนี้

 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares