โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 18 ที่สอบติดสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561  โรงเรียน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน สมหวังในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ…….. โดยนักเรียนที่สอบติดแล้วมีรายชื่อดังนี้

 

0Shares