เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 แผนกอนุบาลโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก “Clean Hand For All” โดยร่วมกับ กลุ่มพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าน้อง ๆ อนุบาลของเราตั้งใจทำกิจกรรมกันมาก และยังได้รับขนม ของรางวัลกลับบ้านทุกคนเลย…..

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares