โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเทพรัตน์ เทพสิงห์ ป.6/1 เด็กชายอาสิก แสงคำ ป.4/1 และ เด็กชายอนันต์ แสนคำ ป.3/1 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน U12 ในนามสโมสรคริสต์เอฟซี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรายการ “ไพรมินิเตอร์” จังหวัดเชียงใหม่

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo