เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมการ ประกวด ในเวที “Chiangmai Model Contest 2020” ผลปรากฏว่า
1.นางสาวทฤฒมน เวชอุบล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัล
1.1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ มงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล
1.2 รางวัล Caritis Academy by Sukkho ได้รับ มงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล
1.3 รางวัล Perfect Modern ได้รับ มงกุฎ สายสะพาย
2. นางสาวชนากานต์ พลแจ้ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รับรางวัล Best Rising Star ได้รับสายสะพาย
3. นางสาวชนัญชิดา แสงปัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ได้รับรางวัล Best Rising Star ได้รับสายสะพาย
4. นางสาวขวัญใจ กันธวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รับรางวัล
4.1 Best Rising Star ได้รับสายสะพาย
4.2 Perfect Skin ได้รับสายสะพาย
 
 

0Shares