สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย ร่วมกับ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จัดทำ “โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ : Career Talk” ให้กับน้องนักเรียนพระหฤทัย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น.เริ่มวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 65 โดยจะมีการประชาสัมพันธ์อาชีพ และวิทยากรผู้ร่วมบรรยายในทุกๆสัปดาห์ค่ะ สัปดาห์ที่ 5 วันศุกร์ ที่ 4 มี.ค. 65 Chapter 9 “How to become Dentist & Veterinary” พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ศิษย์เก่า คุณหมอคนสวยทั้ง 4 ท่านที่มีความรู้ในด้านทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์❇️ ลูกหลานศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารเข้าร่วมรับฟังได้ทาง Webinar ค่ะ 🔖

SH Alumni : สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่